click

Friday, 21 June 2013

Marathi Vinodi Kavita

विजयासाठी माझी कविता कधीच नव्हती,
म्हणून तिला भीती नाही पराजयाची
जन्मासाठी कधीच अडून बसली नव्हती ती,
म्हणून तिला भीती नाही मरावयाची

Marathi Vinodi Kavita ImagePosted by NANDKISHOR WAGH On 23:03 1 comment READ FULL POST

Add

Total Pageviews

Good